Vukosava Kovačević

Dr med. Vukosava Kovačević

LEKAR SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2010-2014 Lekar na specijalizaciji iz oftalmologije, Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Srbije, Beograd
2015-2015 Lekar specijalista oftalmologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2015-2021 Lekar specijalista oftalmologije, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd
2021- Specijalista oftalmologije, Očna bolnica MediGroup klinika Miloš, Beograd

Oblast rada:

Oftalmologija
Refraktivna hirurgija

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Očna bolnica MediGroup klinika Miloš

Lekari iz iste oblasti