Aleksandra Bjegović

Dr med. Aleksandra Bjegović

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2018 Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet, Beograd
2020 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Opšta praksa

Lekari iz iste oblasti