Dr med. Dragana Denčić

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2021 Lekar opšte prakse, Dijagnostički centar MediGroup Slavija, Beograd

Oblast rada:

Opšta praksa

Lekari iz iste oblasti