Danilo Bulatović

Dr med. Danilo Bulatović

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2022-2023 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Zemun, Beograd
2023 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Lekari iz iste oblasti