Marija Dimovski

Dr med. Marija Dimovski

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2019-2019 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Rakovica, Beograd
2020-2023 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2023 Lekar na specijalizaciji iz dečije psihijatrije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti