Hana Nurković

Dr med. Hana Nurković

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2021- Lekar opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Dorćol, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina

Seminari i sertifikati:

2018 Profesionalna razmena Hedi Chaker University Hospital Sfax, Tunis International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)

Lekari iz iste oblasti