Vesna Milošev

Dr med. Vesna Milošev

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2019-2020 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Dr Janoš Hadži, Bačka Topola
2020-2020 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Subotica
2020 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad
2021 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta medicina
Interna medicina

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti