Snežana Mijović

Dr med. Snežana Mijović

Doktor medicine

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2022 Doktor medicine, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Članstva:

2022- Srpsko lekarsko društvo

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima

Lekari iz iste oblasti