Mladen Đurković

Dr med. Mladen Đurković

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2021-2021 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Kotor
2021-2021 Lekar opšte prakse, Privatna zdravstvena ustanova, Podgorica
2021-2021 Lekar opšte prakse, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Kotor
2021- Klinički lekar, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2022- Konsultant doktor medicine, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Opšta medicina

Seminari i sertifikati:

Više sertifikata iz opšte medicine

Strani jezici:

Ruski
Engleski

Stručni tekstovi i reference:

2023 High Flow Nasal Cannula oxygen therapy in COVID 19 retrospective analysis of clinical outcomes single center experience Front.

Lekari iz iste oblasti