Nazad

Dr Nada Novović

SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

1994 -Vojno Medicinksa Akademija-Klinika za otorinolaringologiju,Beograd,Srbija,Specijalizacija iz otorinolaringologije
1986-Medicinski fakulet,Beograd,Srbija
Osnovne studije
Doktor medicine

Radno Iskustvo:

2004 Eurosleep-Beograd,privatna ORL ordinacija,preduzetnik,vlasnik ordinacije
1994-2004 stalno zaposlena kao lekar ORL specijalista u CVMU (Centar Vojno- medicinskih ustanova) Beograd
1994 položila specijalistički ispit iz otorinolaringologije na ORL Klinici VMA,Beograd
1988-1992 lekar sekundarac,zatim lekar na specijalizaciji na ORL odeljenju Opšte bolnice u Valjevu
1987-1988 lekar opšte prakse,Medicina rada Opšte bolnice Pančevo
1986-1987 završen obavezni leraski staž i položen stručni ispit

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Seminari i stručna usavršavanja:
2005 ORL Klinika Opšte bolnice Blekburn,V,Britanija
2004 Eurosleep Klinika Oslo,Norveška
2004 Eurosleep Klinika Voss,Norveška
2001-2002 Univerzitetska bolnica ,ORL Klinika,Berlin,Benjamin Franklin-Stegliz,Berlin,SR Nemačka

Stručna predavanja:
2009 ORL sekcija Niš-Predavanje:Upotreba Koblatora u ORL hirurgiji
2008,2007 Stručni saradnik za organizaciju internacionalnog 2006,2005 kursa Coblator hirurgije u Beogradu

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje