Nazad

Prof. dr Aleksandar Perić

SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Rođen je u Šapcu, Srbija, 1971. Godine. 

U decembru 1996. je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,53. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završio u Vojnomedicinskoj akademiji u decembru 2005.

U decembru 2013. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Procena efekata preoperativne primene klaritromicina u lečenju nosno-sinusne polipoze" na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i stekao naučno zvanje ‘Doktor medicinskih nauka’.

U oktobru 2014. godine je izabran u zvanje docenta, a u oktobru 2019. godine u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakulteti VMA za predmet Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom.

Bavi se istraživanjem patofizioloških mehanizama u hroničnim zapaljenskim bolestima sluzokože nosa i paranazalnih sinusa, kao i na istraživanjima vezanim za mehanizme nastanka glavobolja rinogenog porekla. U kliničkom radu, bavi se funkcionalnom i esteskom hirurgijom nosa, kao i endoskopskom hirurgijom nosne šupljine i paranazalnih sinusa.

Član je Katedre Hirurgija 2 Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu

Radno Iskustvo:

2005 - 2014. lekar na Odeljenju rinologije Klinike za otorinolaringologiju VMA
2014 - 2019. načelnik Odeljenja otologije Klinike za otorinolaringologija VMA
2019 - načelnik Rinološkog odseka Klinike za otorinolaringologiju VMA

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Projekti:

Rukovodilac NI projekta “Uticaj konzervativnog lečenja na kliničke i inflamatorne parametre rinosinuzitisa”, projekat MFVMA/02/19-21

Rukovodilac NI projekta "Patofiziološki mehanizmi u hroničnim zapaljenjima gornjeg disajnog puta", projekat MFVMA/05/16-18

Naučni i stručni radovi i knjige:

Objavio je 90 radova in extenso u inostranim i domaćim časopisima sa recenzijom, od toga 58 radova u časopisima sa SCI (Web of Science) liste. Lista radova objavljenih u Web of Science može se naći preko linka: http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Peric%20Aleksandar%20R

Učestvovao je kao pozvani predavač na većem broju naučnih i stručnih skupova (kongresi, simpozijumi, kursevi) u zemlji i inostranstvu. 

Predsednik Organizacionog i Naučnog odbora 3 nacionalna simpozijuma sa međunarodnim učešćem iz oblasti rinologije. 

Predsednik Organizacionog i Naučnog odbora 2. Balkanskog Rino-Foruma (2nd Balkan Rhino-Forum, Sinusitis, Skull Base & Rhinoplasty Symposium), održanog u Beogradu od 04-06. aprila 2019. godine. 

UDŽBENIK: Perić A, Perić AV, Baletić N, Vukomanović Đurđević B. Konzervativno lečenje rinitisa i sinosinuzitisa. Medija centar “Odbrana”, 2019. ISBN: 978-86-335-0672-4

MONOGRAFIJA: Perić A. Efekti primene klaritromicina u lečenju nosne polipoze. Zadužbina Andrejević, 2014. ISSN: 1450-801X, ISBN: 978-86-525-0148-9

Recenzent u domaćim časopisima: Vojnosanitetski pregled, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Sanamed i Medicinski pregled.

Recenzent u međunarodnim časopisima: Allergy, Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, International Forum of Allergy & Rhinology, International Archives of Otorhinolaryngology, Acta Oto-Laryngologica, Clinical Otolaryngology, Clinical and Translational Allergy. 

 

Članstva:

Član je Evropskog rinološkog udruženja (European Rhinologic Society - ERS), Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju (European Academy of Allergy & Clinical Immunology - EAACI) i Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Od decembra 2015. je predsednik Rinološko-alergološkog aktiva Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje