Dermoskopija je neinvazivna dijagnostička metoda koja podrazumeva pregled površinskih promena na koži, pre svega mladeža i pigmentnih promena.  Pregled se obavlja aparatom koji se zove dermoskop. Ovaj aparat predstavlja vrstu mikroskopa, koji nekoliko puta uveličava promenu na koži i omogućava bolje sagledavanje strukture, ivica promene, boje/pigmenta, rasporeda pigmentacije i krvnih sudova.

Dermoskopija pomaže u ranom otkrivanju tumora kože, pre svega melanoma, kao i razlikovanje malignih od benignih promena. Takođe, ova metoda pronalazi sve veću upotrebu u dijagnostici drugih kožnih lezija i dermatoza, oboljenja kose i noktiju.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja Dermoskopija

Zbog sve veće učestalosti maligniteta kože u populaciji, savetuju se godišnji preventivni pregledi kože i mladeža. Posebno osetljive su sledeće grupe ljudi:

- osobe koje u porodičnoj anamnezi imaju melanom ili druge tipove karcinoma kože
- osobe koje su u ranom detinjstvu prekomerno izlagane sunčevom zračenju bez zaštite ili pretrpele opekotine od sunca
- osobe sa velikim brojem mladeža (preko 50)
- osobe sa mladežima koji su asimetrični/atipični
- osobe koje rade napolju/izložene suncu
- starije osobe (preko 60 godina)
- osobe svetle puti
- osobe koje se prekomerno izlažu UV zračenju – solarijumi

Takođe, svako ko primeti iznenadni i brz rast nove pigmentacije ili promenu postojećeg mladeža bi trebalo odmah da se javi na dermatološki pregled i dermoskopiju. Odlike takvog rasta i promene su:

- nagli rast
- promena boje
- promena oblika
- izdizanje iznad nivoa kože
- asimetričan oblik/izgled
- krvarenje mladeža

Kako se obavlja Dermoskopija

Dermoskopija je jednostavna metoda, potpuno bezbolna, ne zahteva pripremu i ne izaziva nikakve komplikacije. 

Kliničkim pregledom svih mladeža i promena odredi se jedan broj „najsumnjivijih“, atipičnih, najvećih, nepravilnih, sa više nijansi pigmenta, koji će se posmatrati dermoskopom.

Dermoskop, ručni instrument sa optičkim sočivom i izvorom svetlosti, prislanja se na kožu a zatim dermatolog posmatra uvećanu promenu, kao pod lupom. To omogućava da se bolje sagleda promena, da li ima nepravilnosti, „nareckanih“ ivica, polja pigmentacije različitih nijansi i nepravilnosti, izdizanja iznad površine kože, da li je pojačan vaskularni crtež i kakve je strukture.

Ako je u pitanju digitalni dermoskop i kompjuterizovana dermoskopija, u tom slučaju moguće je napraviti i fotografije „najsumnjivijih“ promena/mladeža i pratiti kako se ta kožna promena menja kroz vreme, na ponovljenim pregledima.

Svi detalji dobijeni ovom dijagnostikom u mnogome mogu olakšati odluku dermatologa da li treba izvršiti biopsiju promene (uzeti isečak za patohistološku analizu) ili hirurški ukloniti promenu u celosti. 

Vredi napomenuti da se uz primenu dermoskopije pouzdanost u otkrivanju maligniteta kože povećala sa 65% (kliničkim pregledom) na 95%.

Važne napomene

- Dermoskopija bezbolna i jednostavna metoda.
- Ne zahteva posebnu pripremu.
- Preporučuje se godišnja preventivna kontrola mladeža, kao i kod svake nagle promene rasta mladeža.
- Uobičajeno pregled traje do 30min.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam