Aleksandra Ranđelović

Dr med. Aleksandra Ranđelović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2014-2019 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd
2020-2021 Lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica, Sremska Mitrovica
2021 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Dorćol, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Lekari iz iste oblasti