OCT – Optička koherentna tomografija

Optička koherentna tomografija (OCT) je dijagnostička procedura koja se koristi za neinvazivno snimanje struktura oka pomoću svetlosnih talasa. Na taj način se dobija fina vizualizacija slojeva tkiva oka, što omogućava brzo i precizno postavljanje dijagnoze bolesti, kao i praćenje toka bolesti i efekata lečenja. Najčešće se koristi za pregled mrežnjače (retine) i vidnog živca, što pomaže u dijagnostici i praćenju bolesti kao što su bolesti makule (makularna degeneracija, makularna rupa, epiretinalna membrane), glaukom i dijabetička retinopatija. Važnu primenu ima i u proučavanju struktura prednjeg segmenta oka, naročito rožnjače. Angiografski OCT (OCT-A) se koristi za vizualizaciju krvnih sudova u mrežnjači bez upotrebe kontrastnog sredstva

Naš tim iskusnih stručnjaka