Tatjana Blagojević Baošić

Tatjana Blagojević – Baošić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2007-2012 Lekar u službi hitne pomoći, Dom zdravlja, Kovin
2019-2024 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja, Kovin
2021 Lekar specijalista interne medicine, Poliklinika MediGroup, Smederevo

Oblast rada:

Interna medicina

Članstva:

2007- Srpsko lekarsko društvo

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Poliklinika MediGroup Smederevo

Lekari iz iste oblasti