Slavko Matić

Prof. dr sci.med. Slavko Matić

LEKAR SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1990-1995 Lekar na specijalizaciji opšte hirurgije, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1995-2009 Lekar specijalista opšte hirurgije, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
1998-2008 Asistent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2008-2015 Docent, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2009-2015 Rukovodilac nastavne baze, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2009-2022 Načelnik, Odeljenje za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih vodova, pankreasa i hirurgiju slezine, I hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2015-2021 Vanredni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2015-2022 Šef katedre, Katedra hirurgije sa anesteziologijom na engleskom jeziku, Medicinski fakultet, Beograd
2018-2022 Član izvršnog odbora za nastavu na engleskom jeziku, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2021- Redovni profesor, Katedra hirurgije sa anesteziologijom, Medicinski fakultet, Beograd
2022- Direktor i lekar specijalista opšte hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Laparoskopska hirurgija
Hirurgija žučne kese i žučnih vodova
Hirurgija pankreasa
Hirurgija slezine
Hirurgija jetre

Članstva:

EAES
EAHPBA
UEHS
SPC
IASGO
SLD

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor je 135 stručnih i naučnih radova, kumulativni IF=55.9
19 poglavlja u knjigama i udžbenicima
Predavač po pozivu na 32 međunarodna i domaća kongresa
Mentor je brojnih diplomskih radova, radova uže specijalizacije, magisterijuma i doktorata

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti