Dr med. Olga Ćakić

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1973-1980 Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Bolnica Meljine, Herceg Novi
2000-2010 Načelnik, Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMC Karaburma, Beograd
2015-2022 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd
2022 Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Članstva:

1973- Lekarska komora Srbije

Seminari i sertifikati:

Prisustvo predavanjima i seminarima u okviru sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Lekari iz iste oblasti