Anita Cekić

Anita Cekić

Psiholog

Obrazovanje:

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2009-2010 Psiholog, Centar za socijalni rad, Niš
2010-2011 Psiholog, Opština Palilula, Niš
2011-2012 Organizator ministarskih konferencija, Ministarstvo kulture, Beograd
2012-2013 Volonter, Skupština grada, Beograd
2014-2020 Radioničar i menadžer projekta, Nevladina organizacija, Beograd
2014-2015 Radioničar i menadžer projekta, Boravak za decu sa smetnjama u razvoju, Beograd
2015-2021 Pedagoški asistent, OŠ Ivan Goran Kovačić, Niška Banja
2019 Stručni saradnik, OŠ Njegoš, Niš
2022 Konsultant psiholog, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Psihologija
Psihoterapija

Članstva:

2010- Član društva psihologa

Seminari i sertifikati:

2019 Inkluzija, Škola kreativnih veština
2020 Prevencija nasilja, Škola kreativnih veština
2021-2022 Plan tranzicije, Škola kreativnih veština
2023 Stilovi učenja, Škola kreativnih veština

Stručni tekstovi i reference:

2021 Porodica i daroviti učenici, Stručni rad, Mensa
2022 Prepoznavanje darovitih učenika, Naučni rad, Mensa
2023 Darovitost Priručnik za škole

Lekari iz iste oblasti