Nazad

Dr Tatjana Cvetanović

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

1994. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom "Principi dijagnostike i terapije sepse", mentor Prof. Dr Branko Brmbolić
2003. završila specijalizaciju iz Pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocenom.
2008. položila usmeni ispit uže specijalizacije iz Kardiologije, takođe, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocenom.
2010. odbranila završni rad uže specijalizacije iz Kardiologije na temu "Uloga Transezofagealne ehokardiografije u transkateterskom zatvaranju atrijalnog septalnog defekta", mentor Prof. Dr Ida Jovanović

Radno Iskustvo:

2014. Pedijatrijska služba OB Medigroup
2010. - 2013. Specijalna ginekološka bolnica sa porodilištem "Jevremova ", Neonatologija i Pedijatrija
1997. - 2010. OB "Stefan Visoki" Smederevska Palanka, Pedijatrija sa Neonatologijom
1994. - 1997. Dom Zdravlja Smederevska Palanka, Dečji i Školski Dispanzer
Ukupni radni staž stečen je ozbiljnim i sveobuhvatnim kliničkim radom u domenu opšte pedijatrije, pedijatrijske kardiologije i neonatologije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Srpskog lekarskog društva, Udruženja pedijatara Srbije, Udruženja kardiologa Srbije i European Society of Cardiology.
Redovni učesnik svih važnih Pedijatrijskih i Kardioloških KME.

Autor i koautor nekolikih radova iz domena opšte pedijatrije i pedijatrijske kardiologije: 

Cvetanović M.T., Đukić M., Šulović Lj., Jovanović I., Parezanović V. , Vukomanović G.Ilisić T., Stefanović I., Dabetić M. Myocarditis - rana klinička i elektrokardiografska prezentacija. Zbornik radova Pedijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Niš 2007., 
Cvetanović M.T., Nikolić D., Radulović N. Myopericarditis occulta-prikaz slučaja. Zbornik radova Majski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije, Zlatibor 2009., 
Cvetanovic M.T., Đorđević D., Ćirković S., Nikolić D. Sideropenijska anemija - prikaz slučaja. Pedijatrijski zbornik Deca podunavlja. ISSN 14519909. 2006., 
Cvetanovic M.T., Đorđević D., Stankić A., Ristić N. Febrilne konvulzije na dečjem odeljenju OB "Stefan Visoki" u 2005. godini. Pedijatrijski zbornik Deca podunavlja. ISSN 14519909. 2006.,
Cvetanović M.T., Strano telo u disajnim putevima - produžena bronhoopstrukcija - prikaz slučaja. Pedijatrijski zbornik Deca podunavlja. ISBN978-96-85603-08-2.2007....

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje