Nazad

Dr Vladimir Cvetić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakulutet u Beogradu 2006 
2011-Akademska specijalizacija iz Vaskularne hirurgije sa angiologijom
2014 godine -Specijalistički ispit iz radiologije , Medicinski fakulutet u Beogradu
2016 godine -Subspecijalizacija iz interventne radiologije 
2016 godine klinički asistent na katerdi radiologije , Medicinski fakulutet u Beogradu

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Transarterijska hemoembolizacija / TACE/ kod pacijenata sa hepatocelularnnom karcinomom /HCC/ i kod pacijenata sa metastazama u jetri.
Endovaskularno lečenje -stentnig i balon dilatacija -stenozno okluzivne bolesti perifernih arterija 
Karotidni stenting- endovaskulrano lečenje stenoze karotidne arterije
Embolizacija hipervaskularnih tumora

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje