Nazad

Prof. dr Damjanov Nemanja

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista reumatologije

Obrazovanje:

Osnovne studije:

- Naziv ustanove Medicinski fakultet u Beogradu

- Mesto i godina završetka Beograd, 1980.

- prosečna ocena 9,23.

Magisterijum:

- Naziv ustanove Medicinski fakultet u Beogradu.

- Mesto, godina završetka Beograd, 1986,

- Članovi komisije Prof. Dr Miroslav Simić-Mentor,

N Sav. Dr Vladislava Nikolić, Prof. Dr

Dušan Vukotić

- Naslov magistarskog rada Određivanje cirkulišućih imunokompleksa u

sistemskom eritemskom lupusu

- Uža naučna oblast Imunologija

Doktorat:

- Naziv ustanove Medicinski fakultet u Beogradu

- Mesto i godina odbrane Beograd, 1993

- Članovi komisije Prof. Dr Vlastimir Mladenović ?

mentor, Prof. Dr Aleksandar

Vidaković, Doc. Dr Nada Pilipović

- Naslov disertacije Značaj kapilaroskopskog nalaza za

dijagnozu i prognozu sistemske skleroze

- Uža naučna oblast Reumatologija

Specijalizacija: Interna medicina, Medicinski fakultet u Beogradu, 1988.

Ocena: Odličan (5)

Uža specijalizacija: Reumatologija Medicinski fakultet u Beogradu, 2001.

NAPREDOVANJE U NAUČNO PEDAGOŠKIM ZVANJIMA:

Na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Beogradu

1990 ? 1996. godine - asistent

1996 - 2001. godine ? docent

2001 - 2011. godine ? vanredni profesor

2011 ? do sada ? redovni profesor

Radno Iskustvo:

1982 1984 Klinički lekar, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija

1984 - 1988 Specijalizant interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

1988 - sada Specijalista interne medicine, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija

1990 - 1996 Asistent na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

1996-2001 Docent na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

2001- 2012 Vanredni profesor na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

2001-sada Subspecijalista reumatolog, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija

2012 - sada Redovni profesor na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

1995 - 2004 Šef odeljenja kliničko III, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija

2004 - sada Direktor Instituta za Reumatologiju, Beograd, Srbija

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD) - član

Udruženje reumatologa Srbije (URES) ? Predsednik URES-a

EULAR (European League Against Rheumatism) ? Generalni sekretar EULAR-a

EUSTAR (European Scleroderma Trials And Research) group ? Osnivač i član

UEMS - UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES/EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS ? Član Borda za reumatologiju

2010 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) ? basic level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2010 god, u Beogradu.2011 ? Organizator i jedan od predavača međunarodnom kursu edukacije o sistemskoj sklerozi (European Scleroderma Trials And Research group ? EUSTAR) ? EUSTAR Course 2011 stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2011 godine u Beogradu.2011 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) ? basic level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2011 god, u Beogradu.2012 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) ? basic and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2012 god, u Beogradu.2012 ? Organizator i jedan od predavača na prvom poslediplomskom kursu za edukaciju mladih reumatologa u regionu Jugoistočne Evrope (South-East European Rheumatology Postgraduate Courses) stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2012.god u Bukureštu i 2014.god u Beogradu.2013 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) ? basic and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2013 god, u Beogradu.2014 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na drugom poslediplomskom kursu za edukaciju mladih reumatologa u regionu Jugoistočne Evrope (South-East European Rheumatology Postgraduate Courses) stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2014.god u Beogradu2015 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) ? basic and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2015 god, u Beogradu.2017 ? Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) ? focus and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism ? EULAR) održanog 2017 god, u Beogradu.Rukovodeće funkcije i članstvo u organima2016 ? i dalje Predsedavajući Komiteta za edukaciju i trening Evropske lige protiv reumatizma (EULAR)2011 - 2015 Generalni sekretar Evropske lige protiv reumatizma (EULAR)2002 ? i dalje Osnivač i član EUSTAR (European Scleroderma Trials And Research)

grupe2013 - i dalje Član međunarodne radne grupe OMERACT (Outcome Measures in

Rheumatology).

2007 ? 2015 Predsednik udruženja reumatologa Srbije2014 ? i dalje Rukovodilac nastave reumatologije Katedre Interne medicine

Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu2005 ? 200

Autor je ili koautor više od 420 radova publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima sa recenzijama.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje