Nazad

Prof. dr Nemanja Damjanov

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista reumatologije

Obrazovanje:

Osnovne studije:
- Naziv ustanove Medicinski fakultet u Beogradu
- Mesto i godina završetka Beograd, 1980.
- prosečna ocena 9,23.

 

Magisterijum:
- Naziv ustanove Medicinski fakultet u Beogradu.
- Mesto, godina završetka Beograd, 1986,
- Članovi komisije Prof. Dr Miroslav Simić-Mentor, N Sav. Dr Vladislava Nikolić, Prof. Dr Dušan Vukotić
- Naslov magistarskog rada Određivanje cirkulišućih imunokompleksa u sistemskom eritemskom lupusu
- Uža naučna oblast Imunologija

Doktorat:

- Naziv ustanove Medicinski fakultet u Beogradu
- Mesto i godina odbrane Beograd, 1993
- Članovi komisije Prof. Dr Vlastimir Mladenović - mentor, Prof. Dr Aleksandar Vidaković, Doc. Dr Nada Pilipović
- Naslov disertacije Značaj kapilaroskopskog nalaza za dijagnozu i prognozu sistemske skleroze

- Uža naučna oblast Reumatologija Specijalizacija: Interna medicina, Medicinski fakultet u Beogradu, 1988. Ocena: Odličan (5)
Uža specijalizacija: Reumatologija Medicinski fakultet u Beogradu, 2001.

 

NAPREDOVANJE U NAUČNO PEDAGOŠKIM ZVANJIMA:
Na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Beogradu

1990 - 1996. godine - asistent
1996 - 2001. godine - docent
2001 - 2011. godine - vanredni profesor
2011 - do sada - redovni profesor

Radno Iskustvo:

1982 - 1984 Klinički lekar, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija
1984 - 1988 Specijalizant interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
1988 - sada Specijalista interne medicine, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija
1990 - 1996 Asistent na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
1996-2001 Docent na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
2001- 2012 Vanredni profesor na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
2001 - sada Subspecijalista reumatolog, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija
2012 - sada Redovni profesor na Katedri Interne medicine, Institut za Reumatologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
1995 - 2004 Šef odeljenja kliničko III, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija
2004 - sada Direktor Instituta za Reumatologiju, Beograd, Srbija

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD) - član
Udruženje reumatologa Srbije (URES) ? Predsednik URES-a
EULAR (European League Against Rheumatism) - Generalni sekretar EULAR-a
EUSTAR (European Scleroderma Trials And Research) group - Osnivač i član
UEMS - UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES/EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS -Član Borda za reumatologiju
2010 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) - basic level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2010 god, u Beogradu.
2011 - Organizator i jedan od predavača međunarodnom kursu edukacije o sistemskoj sklerozi (European Scleroderma Trials And Research group - EUSTAR) - EUSTAR Course 2011 stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2011 godine u Beogradu.
2011 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) - basic level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2011 god, u Beogradu.
2012 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) - basic and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2012 god, u Beogradu.
2012 - Organizator i jedan od predavača na prvom poslediplomskom kursu za edukaciju mladih reumatologa u regionu Jugoistočne Evrope (South-East European Rheumatology Postgraduate Courses) stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2012.god u Bukureštu i 2014.god u Beogradu.
2013 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) - basic and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2013 god, u Beogradu.
2014 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na drugom poslediplomskom kursu za edukaciju mladih reumatologa u regionu Jugoistočne Evrope (South-East European Rheumatology Postgraduate Courses) stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2014.god u Beogradu
2015 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) - basic and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2015 god, u Beogradu.
2017 - Organizacioni direktor i jedan od predavača na Međunarodnom Kursu za primenu ultrazvuka u reumatologiji - Musculosceletal ultrasound courses (MSUS) - focus and intermediate level, stručno akreditovanog kod Evropskog udruženja reumatologa (European League Against Rheumatism - EULAR) održanog 2017 god, u Beogradu.

 

Rukovodeće funkcije i članstvo u organima
2016 - i dalje Predsedavajući Komiteta za edukaciju i trening Evropske lige protiv reumatizma (EULAR)
2011 - 2015 Generalni sekretar Evropske lige protiv reumatizma (EULAR)
2002 - i dalje Osnivač i član EUSTAR (European Scleroderma Trials And Research) grupe
2013 - i dalje Član međunarodne radne grupe OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology).
2007 - 2015 Predsednik udruženja reumatologa Srbije
2014 - i dalje Rukovodilac nastave reumatologije Katedre Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Autor je ili koautor više od 420 radova publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima sa recenzijama.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje