Nazad

Dr Ljiljana Đurović Manojlović

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

- Diplomirala 1987.na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
- Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991.godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka iz oblasti kliničke neurobiohemije.
- Specijalista  fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije  postaje na Klinici za  rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u  Beogradu,2000.godine.

 

Radno Iskustvo:

- U OB Subotica obavlja posao lekara specijaliste fizikalne medicine  i  medicinske rehabilitacije i funkciju načelnika Službe za produženo lečenje i rehabilitaciju.
- Dugogodišnji stručni saradnik Medicinske škole za užestručne predmete, smer- fizioterapeutski tehničar.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila više stručnih radova iz oblasti neurološke rehabilitacije.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje