Ljiljana Đurović Manojlović

Dr med. Ljiljana Đurović Manojlović

LEKAR SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

- Diplomirala 1987.na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
- Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991.godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka iz oblasti kliničke neurobiohemije.
- Specijalista fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije postaje na Klinici za rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu,2000.godine.

Radno iskustvo:

- U OB Subotica obavlja posao lekara specijaliste fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije i funkciju načelnika Službe za produženo lečenje i rehabilitaciju.
- Dugogodišnji stručni saradnik Medicinske škole za užestručne predmete, smer- fizioterapeutski tehničar.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila više stručnih radova iz oblasti neurološke rehabilitacije.

Lekari iz iste oblasti