Nazad

Dr Slavica Golubović

SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Mr sc med dr Slavica Golubović, završila je Medicinski fakultet u Beogradu 1994. specijalizaciju iz oblasti psihijatrije 2006. godine. Akademsko zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 2002. godine odbranom teze na temu Alchajmerove bolesti. Trenutno je pri kraju doktorskih studija iz oblasti neuronauka - psihogerijatrije. Takodje je na studijama Analitičke psihoterapije i Transakcione analize.

Radno Iskustvo:

Zaposlena je u Ustanovi gerontološki centar Beograd od 1998., od 2010.konsultant u DZ "Dr Ristić", i nadalje u sistemu. Medigroup

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Bavi se dijagnostikom demencija, diferencijalnom dijagnostikom i terapijom, naročito bihejvioralnih i psiholoških poremećaja prisutnih u osoba starijeg životnog doba, kao i porodicama osoba obolelih od demencije. Autor je i predavač više Programa edukacije na temu demencija namenjenim, kako zdravstvenim radnicima, tako i osobama u sistemu socijalne zaštite. Pokretač je i suorganizator obeležavanja Dana Alchajmerove bolesti, 21. septembra, u Republici Srbiji. Predsednik je Asocijacije Alchajmer Srbija.

Osim uže stručnog, psihogerijatrijskog aspekta, bavi se i drugim oblastima psihijatrije, naročito nepsihotičnim poremećajima odraslih.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje