Mr sci. med. Slavica Golubović

LEKAR SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1998-2006 Lekar opšte prakse, Gerontološki centar, Beograd
2006 Lekar specijalista psihijatrije, Gerontološki centar, Beograd
2011-2012 Lekar specijalista psihijatrije, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2013 Lekar specijalista psihijatrije, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Neuropsihijatrija
Psihijatrija
Psihogerijatrija - Bihejvioralni poremećaji
Psihogerijatrija - Kognitivni poremećaji

Članstva:

2018- Evropska asocijacija za socijalnu zaštitu
2017- Asocijacija Alchajmer Srbija
2018- European association for transactional analysis

Seminari i sertifikati:

Palijativno zbrinjavanje Belhospis
2017- Transakciona analiza TA centar
2023- EMDR terapija (Eye Movement Desensitiszation and Reprocessing) EMDR asocijacije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja

Lekari iz iste oblasti