Slaviša Jovanović

Dr med. Slaviša Jovanović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2011-2012 Doktor medicine, Ambulanta opšte medicine, Dom zdravlja, Subotica
2012-2012 Doktor medicine, Služba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja, Subotica
2012-2015 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, Opšta bolnica, Subotica
2015-2018 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Odeljenje onkologije, Opšta bolnica, Subotica
2018-2020 Lekar specijalista interne medicine, Odeljenje kardiologije, Opšta bolnica, Subotica
2019-2020 Lekar na subspecijalizaciji iz kardiologije, Opšta bolnica, Subotica
2020-2022 Lekar specijalista interne medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Subotica
2022- Lekar specijalista interne medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Interna medicina

Članstva:

2007- Udruženje kardiologa Srbije

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije u oblasti interne medicine i ehokardiografije

Stručni tekstovi i reference:

2022 Uticaj faktora rizika na vrednosti SYNTAX skora kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca

Lekari iz iste oblasti