Nazad

Dr Jasenka Kiurski

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Rođena 1980. godine u Bečeju.

- U oktobru 2016. položila specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa ocenom 10 na specijalističkom ispitu. 
- 2005. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Poznavanje jezika: engleski (čitanje, pisanje, govor - napredni nivo)

Radno Iskustvo:

- Od decembra 2017. Dom zdravlja "MediGroup dr Cvjetković", Novi Sad, radno mesto specijaliste ginekologije i akušerstva
- Oktobar 2016. - decembar 2017. Dom zdravlja Zrenjanin, radno mesto izabranog lekara, specijaliste ginekologije i akušerstva
-April 2010. - oktobar 2016. Klinika za ginekologiju i akušersvo, KCV, specijalizacija iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu,
- 2006. - 2010. Dom zdravlja Zrenjanin, radno mesto lekara opšte prakse

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Tokom i nakon specijalizacije pohađala dodatne edukacije:

-"Common and rare fetal defects course", Beograd, oktobar 2017.
-"Modern obsterics menagment course", Beč, septembar 2017. 
-"ALSO" course (Advance Life Support in Obstetrics), KCV Novi Sad, maj 2017.
-Seminar "Primenjena kolposkopija", Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije, Beograd, novembar 2016.
- "Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu" sa međunarodnim učešćem, Zagreb, O.B.Sveti duh, u trajanju od mesec dana, april/maj 2016.
-"Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju" u GAK, "Narodni front", u Beogradu. (2015. stekla sertifikat I, 2017. stekla sertifikat II).
-"Prvi semestar Škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu", teorijska i praktična nastava, oktobar/novembar 2011.

- Dve godine pohađala edukaciju iz transakcione analize pri Psihopolis institutu u Novom Sadu i stekla naziv " Praktičar transakcione analize", 2010. godine. 

Član je ISUOG, SLD, LKV

Delatnost: ginekološki preventivni i kurativni pregledi (uključujući ultrazvučnu i kolposkopsku dijagnostiku) i lečenje žena, u sklopu čega obavlja i manje hirurške intervencije. Praćenje fizioloških i patoloških trudnoća.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje