Nazad

Dr Nada Maksimović

SPECIJALISTA PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE I ESTETSKE HIRURGIJE

Obrazovanje:

- Vojnomedicinska akademija Beograd, Srbija (novembar, 2014. – novembar, 2019.).
Zvanje lekara specijaliste plastične, rekostruktvne i estetske hirurgije stekla sa najvišom ocenom (5,00).

Mentor: Pukovnik Prof. dr Jefta Kozarski, načelnik odelenja za plastičnu hirurgiju Klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija.


- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija (2006. - 2013.godine). Zvanje doktora medicine stekla sa prosečnom ocenom 9,78.
Diplomirala u aprilu 2013. godine. Diplomski rad: ''Komplikacije nakon kardiohirurških intervencija''. Mentor: Prof. dr Miloš Velinović, Katedra hirurgije, Institut za Kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.


- Srednja škola: Gimnazija ''Stevan Puzić'', Ruma.
- Osnovna škola: ''Zmaj Jova Jovanović'', Ruma. 

Radno Iskustvo:

- Od 24. novembra 2014. godine do 8. novembra 2019. godine zaposlena u MInistarstvu odbrane Republike Srbije kao lekar na specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Delatnost ili sektor: Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine Vojnomedicinske akademije.


- Decembar 2013. – septembar 2014. godine: Volonterski rad na odeljenju hirurgije Instituta za Kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.


- 24. Decembra 2013. godine: Položen stručni ispit za doktora medicine, pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravlja; predsednik ispitne komisije prim. Dr Zoran Kovačević.


- April 2013. – decembar 2013.godine: Pripravnički staž, Institut za Kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.

Delatnost ili sektor: Klinika za kardiohirurgiju, odeljenje hirurgije.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Srpski jezik. Engleski jezik. Španski jezik. Ruski jezik.


Aktivan član ‘’Srpskog lekarskog društva’’ od 2013. godine.
Aktivan član ‘’ Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju – SRBPRAS’’.
Aktivan član ‘’Udruženja estetskih plastičnih hirurga Srbije – SRBSAPS’’.
Aktivan član ‘'Asocijacije srpske kozmetske i estetske dermatologije – ASKED''.
Aktivan član ‘’Udruženja za estetsku medicine Republike Srbije’’ – SESIAM.

Sertifikati i edukacije:

SRBSAPS

1. Restore, refresh and rejuvenate – R3
2. Belgrade Breast – B2
3. Primenjena anatomija u estetskoj plastičnoj hirurgiji
4. Workshop restore, refresh and rehivenate – R3 (2018.)
5. Sve o nitima
6. Basic and advance in nose surgery
7. Stem cells – promise of the future
8. Genital rejuvenation - GR

ASKED

1. Dermatologija u estetskoj medicini (2016.)
2. Estetska dermatologija od bazičnih principa do kliničke prakse (2017.)
3. Izazovi u estetskoj dermatologiji (2018.)
3. Dermatologija u estetskoj medicine (2019.)

SRBPRAS

1. Motiva implants matrix – Domaći kurs prve kategorije, implantati za grudi nove generacije
2. Nacionalni kurs I kategorije – Savremeni pristup hirurškog lečenja DRUJ-a i akutnih perilunatnih dislokacija ručja
3. Regenyal fileri – revolucija zelene injekcije
4. Estetska hirurgija i antiagening procedure u privatnoj praksi – nacionalni simpozijum
5. Rekonstruktivna i estetska hirurgija dojki: aktuelnosti, novine, problemi – Update 2019.
6. Current concept in breast surgery
7. Savremeni principi u plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji
8. Vampire facelift i regenerativna medicina
9. Three in one – 12th SRBPRAS congress, 10th BAPRAS congress, 3rd Fellows in science


TEOSYAL

1. Inovacije u primeni dermalnih filera rezidualne hijaluronske kiseline
2. Inovacije u eri dinamičke estetike – primena i reološka svojstva dermalnih filera
3. Inovacije u primeni dermalnih filera - RHA dinamičnih filera
4. Face integrative remodeling


RESTYLANE

1. Sertifikat naprednog nivoa obuke za primenu Restylane hijaluronskih filera


RADIOLOGIJA

1. Mesto i uloga radiologije u dijagnostici melanoma


SESIAM

1. Regenerativna medicina – primena kod uklanjanja znakova starenja. PRP tehnika injektiranja u estetskoj medicini – uklanjanje znakova starenja na koži lica i tela
2. Mezoterapija – primena u estetskoj medicini, tehnika injektiranja
3. First international congress of aesthetic and antiagening medicine – The science of aesthetics
4. Primena botulinum toksina – estetska medicina
5. Tehnika nadoknade volumena u cilju uklanjanja znakova starenja


MENTOR

1. Surgical excellence international symposium – Serbia V workshop of breast aesthetic experience – Mentor Mediexpert


ALLERGAN

1. MD Codes visionary – Delivering emotional attributes with the MD Codes equations
2. Vistabel and Juvederm facial workshop


SRPSKO APOTEKARSKO DRUŠTVO

1. Primena hijaluron filera i botulinskog toksina tipa A u medicinskoj estetici


PRX – T33

1. No needles biorevitalisation with PRX- T33

KOMORA DOKTORA MEDICIINE REPUBLIKE SRPSKE

1. Odabrane teme iz plastične, rekonstruktivne I estetske hirurgije


MEDICA AESTHETICA

1. Theoretical and practical appliance of cosmetic chemical peels
2. Theoretical and practical appliance of mesotherapy cocktails


ANESTEZIOLOGIJA

1. Aktuelne teme iz anesteziologije i intenzivne terapije


LEKARSKA KOMORA SRBIJE

1. Vođenje medicinske dokumentacije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje