Nada Maksimović

Dr med. Nada Maksimović

LEKAR SPECIJALISTA PLASTIČNE, REKONSTRUKTIVNE I ESTETSKE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2014-2019 Lekar na specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, VMA, Beograd
2020- Lekar specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, MediGroup

Oblast rada:

Plastična hirurgija
Estetska hirurgija
Estetska medicina i antiejdžing

Članstva:

SESIAM
SRBPRAS

Seminari i sertifikati:

Dodatne edukacije iz oblasti estetske hirurgije

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti