Mirjana Marković

Dr med. Mirjana Marković

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2002-2010 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Pančevo
2010-2015 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd
2015 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja, Pančevo
2022 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Dorćol, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista radiologije, Poliklinika MediGroup Borča, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Članstva:

2001- Srpsko lekarsko društvo

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

2020 Ehotomografske karakteristike bubrega u zavisnosti od životnog doba i stadijuma hronične bubrežne bolesti

Lekari iz iste oblasti