Milomir Mijović

Dr med. Milomir Mijović

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2006-2012 Lekar opšte prakse, Specijalna zatvorska bolnica, Beograd
2012-2016 Lekar na specijalizaciji, I hirurška klinika, Klinički Centar Srbije, Beograd
2019- Lekar specijalista radiologije, Institut za radiologiju VMA, Beograd
2021- Lekar specijalista radiologije (konsultant), Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

UZ
MSCT
Klasična radiologija

Članstva:

2006- Lekarska komora Srbije

Seminari i sertifikati:

ESGAR International workshop, Beograd
Učesnik više domaćih kongresa iz domena radiološke dijagnostike

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti