Veljko Milić

Veljko Milić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1991-1994 Načelnik saniteta i upravnik ambulante, Garnizon, Prokuplje
1994-1998 Lekar na specijalizaciji interne medicine, VMA, Beograd
1998-2010 Načelnik internističkog kabineta odeljenja za medicinsko psihološku ocenu regruta, Regrutni centar, Niš
2010-2013 Načelnik kardiološkog kabineta, Vojna bolnica, Niš
2013-2020 Kardiolog, Klinika za urgentnu internu medicinu, VMA, Beograd
2020- Upravnik, Vojna bolnica Niš
2022- Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Kardiologija

Stručni tekstovi i reference:

2014-2019 Autor i koautor više stručnih radova u oblasti kardiologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti