Nazad

Dr Senka Milutinov Ilić

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista pulmologije

Obrazovanje:

- Diplomirila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2003 godine.
- Specijalizaciju iz interne medicine završila 2009, subspecijalizaciju iz pulmologije 2015 godine.
- Zvanje Doktora medicinskih nauka stekla 2015. godine.

Radno Iskustvo:

- Od 2006. godine bila je zaposlena u Institutu za plućne bolesti Vojvodine sve do decembra - 2021. kada je postala redovan član Medogroup tima u DZ Medigroup Cara Dušana u Novom Sadu.
- Od 2017. je redovan predavač na Farmaceutskom fakultetu Novi Sad. 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Redovan je član domaćih i inostarnih lekarskih udruženja.
- Učesnik je u velikom broju stručnih radova kao autor i koautor.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje