Nazad

Prof. dr Dragan Nikolić

SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Obrazovanje:

Specijalizacija iz ortopedske hirurgije i treumatologije u VMA Beograd. Specijalizacija završena decembra 1984.g.
U daljem stručnom radu načelnik odelenja oko 13 godina i načelnik klinike šest godina do penzionisanja januara 2007.
U stručnom radu standardne hirurske procedure ortopedskih obolenja i povreda koštanozglobnog sistema.
Iskustvo iz hirurskog lečenja ratnih povreda ekstremieteta od 1991 do 1996 i 1999.g.
U toku hirurskog rada posebno interesovanje za hirurgiju kolenog zgloba. Bio na dvomesecčnom usavršavanju iz endoskopske hirurgije kolena u Bermingenu Velika Britanija 1988 godine.
Inaugurator endoskopske hirurgije kolena u Beogradu, Srbiji i bivšoj Jugoslaviji osim cenatara u Ljubljani i delom Zagrebu
Doktorsku disertaciju odbranio 1993 u VMA Beograd.
Stručni rezultati objavljeni u više od šezdeset stručnih radova u domaćem časopisu sa referencom i veliki deo u stranim časopisima na anglosaksonskom govornom području
Pri kraju stručne karijere u VMA objavio knjigu " Povrede meniskoligamebtranog aparata kolenog zgloba "
Učesnik velikog broja stručnih skupova,, kongresa, instrukcionih kurseva u zemlji i inostranstvu

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Specijalizacija iz ortopedije završena 1984.g. u VMA Beograd
Doktorska disertacija 1993.g.
Zvanje docenta i profesora.
Posebno interesovanje endoskopska hirurgija kolenog zgloba. 
Takođe, interesovanja za koštanozglobnu traumatologiju i ratne povrede ekstremiteta.
Specifičnost u radu sa ugradnjama endoproteza kukova i kolena.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje