Nazad

Dr Ana Pantić Marinković

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- rodjena 03.04.1979.god. u Beogradu,gde sam završila osnovnu školu i IV Gimnaziju
- 2007. god. završila Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu
- 2017.god. završila specijalizaciju iz Radiologije, VMA, Beograd

Radno Iskustvo:

- 2007.-2008.god. obavezni specijalistički staž, Dom zdravlja Rakovica, Beograd
- 2008.god. Lekar opšte prakse, Dom zdravlja i privatna zdravstvena ustanova, Beograd
- 2008.-2012.god. Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Dijagnostika
- 2012.-2017.god. Specijalizant na Institutu za radiologiju VMA, Beograd
- maj 2018.god. lekar specijalista Radiolog, Medigroup, Dom zdravlja Kalenić

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- učesnik kongresa, sekcija, stručnih predavanja iz oblasti Radiološke dijagnostike 
- član LK

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje