Ana Pantić Marinković

Dr med. Ana Pantić Marinković

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008-2008 Lekar opšte medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2009-2012 Lekar opšte medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2012-2017 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, VMA, Beograd
2018 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Ultrazvučna dijagnostika (abdomena, male karlice, štitaste žlezde, dojki, mekih tkiva )
Dopler sonografija krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta
Rtg dijagnostika

Seminari i sertifikati:

2008-2019 Dodatna usavršavanja i edukacije u oblasti radiologije i ultrazvučne dijagnostike

Stručni tekstovi i reference:

2013 Četiri autorska i tri koautorska rada, Kongres radiologa Srbije, Niš

Lekari iz iste oblasti