Jasna Petrić

Dr med. Jasna Petrić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1995-1999 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
1999-2005 Lekar specijalista interne medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, Beograd
2005-2006 Lekar na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Beograd
2006-2009 Lekar subspecijalista gastroenetrohepatologije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, Beograd
2009-2010 Lekar subspecijalista gastroenetrohepatologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2010-2013 Lekar subspecijalista gastroenetrohepatologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2013 Lekar subspecijalista gastroenetrohepatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Gastroenterohepatologija

Lekari iz iste oblasti