Nazad

Dr Verica Pupin

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
- 1985. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, stečeno zvanje: doktor medicine
- 1999. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska dečija klinika; stečeno zvanje: specijalista pedijatrije
- 2005. izabrana u zvanje Primarijus

Radno Iskustvo:

- ZZJZ Pančevo, Medicina rada, doktor opšte medicine
- DZ Pančevo, Zdravstvena stanica Kačarevo - doktor opšte medicine
- DZ Pančevo, Zdravstveni centar Pančevo - doktor opšte medicine
- DZ Pančevo, Zdravstvena stanica Jabuka - šef zdravstvene stanice
- DZ Pančevo - Školski dispanzer

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- 1985. Član SLD-a
- 1992. Seminar zdravstvene zaštite majke i deteta, Institut za majku i dete, Beograd
- 1999. Član Pedijatrijske sekcije SLD-a. U dva mandata član predsedništva
- 2000. Odslušana subspecijalizacija iz pedijatrijske gastroenterologije
- 2003. Seminar urgentne pedijatrije u vanbolničkim uslovima
- 2005. Seminar: Seksualno i reproduktivno zdravlje-pristup u radu sa mladima, Beograd
- 2005. Seminar u okviru projekta "Kontrola tuberkuloze u Srbiji kroz sprovođenje strategije direktno opservirane terapije i obuhvat različitih grupa" Beograd
- 2006. Seminar: Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji, Univerzitetska dečija klinika, Beograd
- 2008. Seminar: Anemije-aktuelni problemi u pedijatriji 2008, Beograd
- 2009. Seminar: Anemije-aktuelni problemi u pedijatriji 2009, Beograd   
- 2010. Kurs druge kategorije: Sačuvajmo reproduktivno i mentalno zdravlje-budimo asertivni, Beograd
- 2011. Kurs: Imunomodulatorna svojstva ishrane,Beograd.
- 2013. Stručni nadzornik
- 2015. Seminar: Imunizacija u praksi.Medicinski fakultet ,Novi Sad
- Autor i koautor brojnih radova na temu preventivnog rada.oblasti razvojnog doba i gastroenteralnih poremećaja kod dece
- Učestvovala aktivno i pasivno na mnogobrojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje