Nebojša Rakić

Dr med. Nebojša Rakić

LEKAR SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

– Rođen 03.10.1958. godine u Subotici.
– Završio Gimnaziju, prirodno-matematički smer, 1977. godine.
– Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao 23. IX 1982. godine, prosečna ocena 8,29.
– Specijalizantski otorinolaringološki staž obavio u Medicinskom centru u Subotici, RJ Opšta bolnica, ORL odeljenje, od 01. V 1987. godine do 30. IX 1989. godine, nastavlja u Beogradu, na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju u Pasterovoj ulici, Kliničko-bolničkom centru Zemun (na Odeljenju za otorinolaringologiju), na Neurohirurškoj klinici u Višegradskoj ulici i Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine u Zvečanskoj ulici.
– Specijalistički ispit položem 10. V 1991. godine sa odličnim uspehom.

Radno iskustvo:

– 1985 – 1987 – Medicinski centar u Subotici, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
– 1987 – 1991 – Medicinski centar u Subotici, Opšta bolnica, Odeljenje za bolesti uva, grla i nosa
– 1991 – 2003 – Specijalista za otorinolaringologiju na Odeljenju za bolesti uva, grla i nosa u Zdravstvenom centru Subotica, šef odseka za mikrohirurgiju sa operacionim blokom i poluintenzivnom negom
– 2003 – 2007 – Direktor Zdravstvenog centra Subotica
– 2007 – Specijalista otorinolaringolog, Odeljenje za bolesti uva, grla i nosa, Opšta bolnica Subotica

Lekari iz iste oblasti