Robert Semnic

Dr med. Robert Semnic

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Centar za multidisciplinarne studije, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1993-1997 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica
1997-2016 Lekar specijalista radiologije, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica
2016 Lekar specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiolog, Akademska bolnica Uppsala, Švedska
2021 Lekar specijalista radiologije, subspecijalista neuroradiolog, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
2020 Lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad
2020 Lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Radiologija

Članstva:

1997- Udruženje radiologa Srbije
2012- Udruženje neuroradiologa Srbije
2016- Udruženje lekara Švedske
2021- Hrvatska liječnika komora
2023- Udruženje neuroradiologa Hrvatske

Strani jezici:

Engleski
Švedski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije i neuroradilogije

Lekari iz iste oblasti