Nazad

Dr Jelena Soldatović

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Doktorka je 2006. godine završila osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.
Po diplomiranju, završila je pripravnički staž i položila stručni ispit za doktora medicine.
Zvanje doktora medicinskih nauka stekla je 2013. godine.
Dr Soldatović je završila pecijalističke studije iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Radno Iskustvo:

Ima višegodišnje iskustvo u rehabilitaciji pacijenata nakon ortopedskih intervencija, te rehabilitaciji pacijenata nakon moždanog udara i rehabilitaciji neurolških bolesti i stanja.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Doktorka je učestvovala na Prvom nacionalnom kongresu racionalne terapije u medicini i autorka je nekoliko naučnih radova.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje