Nazad

Dr Marija Stanojević

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

- Osnovne i specijalističke studije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
- Specijalistički ispit iz oblasti Ginekologije i akušerstva doktorka je položila 2011. godine sa najvišom ocenom.
- Prethodno je 2006. godine položila stručni ispit za doktora medicine, dok je osnovne studije završila u novembru 2004. godine.

Radno Iskustvo:

- Kao lekar specijalista radila je na odeljenju porodilišta Ginekološko akušerske klinike "Narodni Front" od 01. avgusta 2007. godine do nedavno.
- Prethodno je od 2006. godine bila angažovana kao klinički lekar u Opštoj bolnici Medical Centar.

Doktorka je stručnjak u oblasti ginekologije i akušerstva sa više od 15 godina radnog iskustva u porodilištu i operacionoj sali.

Tokom višegodišnje karijere obavila je više od 3.000 samostalnih porođaja. Radila je sve vrste abdominalnih i vaginalnih operacija. Takođe je učestvovala u operacijama promene pola.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Koautor je više objavljenih radova u domaćim i stranim časopisima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje