Dragana Stojčić

Dr med. Dragana Stojčić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1989-2003 Doktor medicine, Opšta bolnica Sveti Luka, Smederevo
2003-2015 Lekar specijalista interne medicine, Opšta bolnica Sveti Luka, Smederevo
2015 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Opšta bolnica Sveti Luka, Smederevo
2023 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Poliklinika MediGroup, Smederevo

Oblast rada:

Interna medicina
Endokrinologija

Članstva:

2003- Evropska asocijacija za dijabetes
2007- Liga za hipertenziju
2007- Srpsko udruženje za endokrinologiju pola
2007- Srpsko lekarsko društvo – Endokrinološka sekcija
2014- Američka asocijacija za dijabetes

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

2009-2013 Autor više stručnih tekstova u oblasti interne medicine i endokrinologije

Lekara možete pronaći u

Poliklinika MediGroup Smederevo

Lekari iz iste oblasti