Nazad

Dr Inoslava Sudžum

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Od 1991 Do 1995. Gimnazija , Užice ,Srbije 
Od 1995. Do 2001. Medicinski fakultet Beograd, Srbija sa prosečnom ocenom 9,75
Od 2008. Do 2012. Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Beograd

Radno Iskustvo:

- 2001. Obavezan lekarski staž (KBC dr Dragiša Mišović, Beograd)
- Od 2001. do 2008. Lekar opšte prakse, ZC Aranđelovac
- Od 2008. do 2012. Specijalistički staž iz radiologije, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Beograd
- Od 2012. do 2021. Lekar specijalista radiolog OB Aranđelovac
- Od 2021 Lekar specijalista radiolog OBMG

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- ESGAR internationalni workshop Beograd
- Učesnik u više domaćih kongresa iz domena radiološke dijagnostike
- Članstvo LKS

 

Posebna interesovanja:

MSCT dijagnostika grudnog koša, abdomena i male karlice.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje