Inoslava Sudžum

Dr med. Inoslava Sudžum

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008-2021 Lekar specijalista radiologije, Zdravstveni centar, Aranđelovac
2021 Lekar specijalista radiologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Radiologija
Digestivna radiologija
Interventna radiologija

Članstva:

2013- Lekarska komora Srbije

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti