Nenad Šulović

Prof. dr sci.med. Nenad Šulović

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1990-1998 Doktor medicine, Ginekološko akušerska klinika, Priština
1999-2015 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju humane reprodukcije, Klinički centar Srbije, Beograd
1998-2006 Asistent, Predmet ginekologija i akušerstvo, Medicinski fakultet, Priština
1998 Šef, Odeljenje patologije trudnoće, KBC, Priština
2006-2011 Docent, Predmet ginekologija i akušerstvo, Medicinski fakultet, Priština
2008-2015 Načelnik, Odeljenje patologija trudnoće, KBC Priština, Gračanica
2015 Konsultant lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2011-2016 Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Priština
2016 Redovni profesor, Medicinski fakultet, Priština

Oblast rada:

Perinatologija
Endokrinologija
Ginekologija i akušerstvo

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Perinatološka sekcija Srbije

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti ginekologije i akušerstva

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti ginekologije i akušerstva

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti