Nazad

Dr Gordana Sušić

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

subspecijalista reumatologije

Obrazovanje:

- 2012. Zvanje naučni saradnik, reizbor 2020. godine
- 2011. Doktorska disertacija "Procena funkcijskog stanja i kvaliteta života dece obolele od juvenilnog idiopatskog artritisa" na Medicinskom fakultetu u Beogradu
- 2006.  Magistarska teza  "Uticaj aktivnosti bolesti i funkcijskog stanja na mineralnu gustinu kosti kod dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom"  na Medicinskom fakultetu u Beogradu
- 1998. Zvanje primarijus
- 1998. Rad iz uže specijalizacije reumatologije "Gustina koštane mase u juvenilnom hroničnom artritisu" - zvanje reumatolog. 
- 1991. Specijalistički ispit iz pedijatrije (odlična ocena) na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. 
- 1981. Medicinski fakultet u Beogradu  1981. godine sa prosečnom ocenom 9,23

Radno Iskustvo:

- Od 1994. i dalje konsultant Univezitetske dečje klinike “Tiršova” u Beogradu
- 2013 - 2019. konsultant Interne klinike za bolesti djece KC Crne Gore.
- 1994 - 2021. Institut za reumatologiju Beograd, na poslovima pedijatra-reumatologa, od
2016. do oktobra 2021. god. na poziciji šefa Odseka za dečju reumatologiju.
- 1987 - 1994.  pedijatar u Zdrastvenom centru Vršac. 
- 1981 - 1987.  lekar opšte prakse u ZC Vršac

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Studijski boravak: Ospedale Meyer Firenca 1998. godine, kao dobitnik EULAR (EUropean League Against Rheumatism) stipendije, Necker - Paris  2005. godine,  Istituto Gianina Gaslini  Đenova 2013. god.Ospedale bambini Gesu, Rim 2014. god.
- Poslediplomski kurs iz muskuloskeletnog ultrazvuka, Pariz 2008. god.
- Autor je brošure „Juvenilni artritis - šta je to?“ i poglavlja u udžbeniku Pedijatrija

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje