Prim. mr sci.med. Gordana Sušić

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista reumatologije

Obrazovanje:

– 2012. Zvanje naučni saradnik, reizbor 2020. godine
– 2011. Doktorska disertacija „Procena funkcijskog stanja i kvaliteta života dece obolele od juvenilnog idiopatskog artritisa“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu
– 2006. Magistarska teza „Uticaj aktivnosti bolesti i funkcijskog stanja na mineralnu gustinu kosti kod dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu
– 1998. Zvanje primarijus
– 1998. Rad iz uže specijalizacije reumatologije „Gustina koštane mase u juvenilnom hroničnom artritisu“ – zvanje reumatolog.
– 1991. Specijalistički ispit iz pedijatrije (odlična ocena) na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu.
– 1981. Medicinski fakultet u Beogradu 1981. godine sa prosečnom ocenom 9,23

Radno iskustvo:

– Od 1994. i dalje konsultant Univezitetske dečje klinike “Tiršova” u Beogradu
– 2013 – 2019. konsultant Interne klinike za bolesti djece KC Crne Gore.
– 1994 – 2021. Institut za reumatologiju Beograd, na poslovima pedijatra-reumatologa, od
2016. do oktobra 2021. god. na poziciji šefa Odseka za dečju reumatologiju.
– 1987 – 1994. pedijatar u Zdrastvenom centru Vršac.
– 1981 – 1987. lekar opšte prakse u ZC Vršac

Reference / Stručni radovi / Članstva:

– Studijski boravak: Ospedale Meyer Firenca 1998. godine, kao dobitnik EULAR (EUropean League Against Rheumatism) stipendije, Necker – Paris 2005. godine, Istituto Gianina Gaslini Đenova 2013. god.Ospedale bambini Gesu, Rim 2014. god.
– Poslediplomski kurs iz muskuloskeletnog ultrazvuka, Pariz 2008. god.
– Autor je brošure „Juvenilni artritis – šta je to?“ i poglavlja u udžbeniku Pedijatrija

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti