Voja Vuković

Dr med. Voja Vuković

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

1981-1986 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Turija
1986-1990 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Turija
1990-2017 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Srbobran
2019 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo

Članstva:

1986- Udruženje ginekologa akušera Jugoslavije
1990- Nacionalna škola kolposkopije

Strani jezici:

Ruski

Lekari iz iste oblasti