• Opšta bolnica MediGroup - Minimalno invazivna hirurgija kičme

Minimalno invazivna hirurgija kičme

U okviru Hirurgije u Opštoj Bolnici MediGroup zastupljene su usluge iz domena Minimalno invanzivne hirurgije kičme. Ova metoda podrazumeva hirurško lečenje sa minimalnom traumatizacijom mekih tkiva i tkiva oko mesta lezije odnosno samog patološkog procesa.

Ovu proceduru u MediGroup Opštoj Bolnici obavlja dr sci med Marko Marković, koji u Srbiji 2011. godine prvi počinje sa primenom ove metode, i ona se od tada primenjuje sa velikim uspehom, standardno i rutinski. Ove minimalno invazivne hirurške tehnike daju odlične rezultate lečenja sa potpunim uspehom u 80 do 90% slučajeva (potpuno oslobađanje od bolova i drugih neuroloških smetnji i ispada).

Prednosti minimalno invanzivne hirurgije kičme:

Minimalno ostećenje tkiva što praktično eliminiše bolove na mestu operativnog zahvata;
Omogućena je potpuna mobilnost i aktivnost pacijenata koji ustaju istog dana posle operacije i otpuštaju se kući 24h do 48h posle operacije;
Gubitak krvi tokom operativnog zahvata je minimalan odnosno zanemarljiv;
Značajno je kraće trajanje operativnog zahvata u odnosu na klasične otvorene operacije;
Eliminisana je potreba za postoperativnom stacionarnom rehabilitacijom.

 

Operacije u okviru minimalno invanzivne hirurgije kičme

Usluge u okviru minimalno invanzivne hirurgije kičme obuhvataju:

  • Kompletno-endoskopska operacija lumbalne diskus hernije
  • Kompletno-endoskopska operacija stenoze kičmenog kanala
  • Mikrohirurška tubularna operacija lumbalne diskus hernije (tubularna mikrodiscektomija)
  • Mikrohirurška tubularna dekompresija kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou
  • Mikrohirurška tubularna dekompresija kanala kod spinalne stenoze na dva nivoa
  • Mikrohirurška operacija spinalnih tumora
  • Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom „CAGE“ graftom
  • Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije zadnjim pristupom „Keyhole“ foramitonomija

Pored ovih 8 (osam) gore pobrojanih operacija radi se i oko 15 vrsta operativnih zahvata na kičmi i glavi za koje se možete informisati pozivom na broj call centra 011 40 40 100 koji je dostupan 24 časa. Posebne hirurška intervencija je aplikacija ORTHOKINE Seruma u kičmeni kanal pod flouroskopskom kontrolom (C luk) u lokalnoj anesteziji.

Dr Marko Marković svojom stručnošću i pristupom pacijentima učiniće da svi operativni zahvati i relevantne procedure prođu sa što manje tegoba po pacijenta.

U Opštoj Bolnici MediGroup na raspolaganju su vam kompletne usluge iz oblasti savremene neurohirurgije na jednom mestu. Za izvođenje ovakvih hirurških intervencija potrebna je sofisticirana medicinska oprema, visoko specifična i namenjena ovoj proceduri, što MediGroup poseduje i obezbeđuje, a sve sa ciljem da našim pacijentima omogućimo vrhunsku medicinsku uslugu i negu.